searchicon

کپی شد

دانلود فیلم و موزیک از اینترنت

دانلود و نگاه کردن به فیلم مبتذل و مستهجن، همچنین موزیک که از موارد موسیقی حرام باشد حتی با  اجازه صاحبان سایت ها و با پرداخت قیمت آنها حرام است، اما فیلم ها و موزیک هایی که دیدن و گوش کردن آنها جایز است باید با رعایت شرایطی که صاحبان سایت ها و پایگاه ها تعیین نموده اند و با پرداخت قیمت آنها دانلود شود در غیر این صورت سرقت محسوب شده و جایز نمی باشد.

پاسخ دفاتر مراجع معظم تقلید به این که آیا جایز است از طریق اینترنت از سایت های دشمن که ما را تحریم کرده اند جنس اینترنتی یا نرم افزار سرقت کنیم؟، به این شرح است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):

سرقت به هر نحو که باشد جایز نیست.[1]

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

با توجه به این که این امور باعث بدنمایی چهرۀ مسلمین با ایمان می شود باید از این امور اجتناب کرد.[2]

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: حق كپي رایت، سؤال 2540 (سایت اسلام کوئست: 2675).[1]. استفتاء کتبی از دفتر معظم له.

[2] . همان.