searchicon

کپی شد

دادن عکس به نامحرم جهت ازدواج

از آن جایی که در برخی از امور به دلیل عدم اطلاع از احکام شرعی افراط و تفریط هایی؛ مثلاً برخی از ارتباطات محدود پسر و دختر جهت ازدواج، صورت می پذیرد؛ از این رو شایسته است بعضی از سؤالات مطرح شده را همراه با نظر مراجع عظام بیان کنیم:

س): من قصد دارم با آقایی ازدواج کنم از من عکس خواسته اند، آیا دادن عکس با حجاب به نامحرم گناه دارد؟

پاسخ از دفاتر مراجع عظام به شرح ذیل می باشد:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

فی نفسه اشکال ندارد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

در فرض سؤال اشکالی ندارد.

پاسخ دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):

چنان چه بناء(قصد) پسر ازدواج با شما باشد، می تواند عکس شما را ببیند. ولی سعی کنید که عکس در نزد نامحرم نماند. و الله العالم.