searchicon

کپی شد

خمس قرض الحسنه

در بسیاری از مواقع قرض دادن موجب این می شود که سال خمسی بر آن بگذرد؛ از این رو این سؤال به ذهن می آید:

آیا پولی را که قرض داده ایم باید خمس آن را بپردازیم؟

مراجع عظام تقلید در این رابطه فرمودند: در صورتی که آن پول از درآمد کسب تهیه شده است و سال خمسی بر آن گذشته است دیدگاه همۀ مراجع این چنین است: چنان چه سرسال خمسى دريافت آن (بدون زحمت) ممكن باشد، بايد خمس آن را بپردازد و در غير اين صورت هر زمان دريافت كرد، بايد فورى خمس آن را بدهد.[1] ولی اگر خود قرض دهنده نیاز مبرم به آن پول داشته باشد می تواند با مرجع تقلید خود یا نماینده او دستگردان کرده و برای پرداخت خمس از آنان مهلت بگیرید تا در زمان مناسبی که توانایی پرداخت را داشت، خمس مال خود را بپردازد.[1]. امام، استفتاءات، ج 1، س 96؛ آيت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 833؛ آيت‏الله مكارم، استفتاءات، ج 1، س 319؛ آيت‏الله بهجت، توضيح‏المسائل، م 1379؛ آيت‏الله سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1251؛ آيت‏الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 372؛ آيت‏الله تبريزى، استفتاءات، س 946 ؛آيت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 870؛ آيت‏الله صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 621؛ دفتر آيت‏الله وحيد.