searchicon

کپی شد

خرید و فروش فیلم های زبان اصلی

در این رابطه به دیدگاه چند تن از مراجع عظام می پردازیم.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

چنان چه موجب فساد و انحراف شود و عکس ها و تصاویر برهنه و نیمه عریان باشد جایز  نیست.

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

دیدن فیلم هایی که مشتمل بر خلاف شرع است جایز نیست و حرام است و خرید و فروش آنها نیز  باطل است.

حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

1. خرید و فروش چیزی که دارای منفعت عقلاییِ حلال باشد، بدون اشکال است. اگر فیلم های مزبور غیر از صحنه های مبتذل فایده دیگری نداشته باشد، خرید و فروش آن حرام است. ولی اگر این فیلم ها دارای منافع حلال عقلایی باشد و برای آن فروخته شود، فروش بلا اشکال است.

2. اگر فروش این فیلم ها باعث اشاعه فحشا شود. جایز نیست.