searchicon

کپی شد

خانواده حضرت یعقوب (علیه السّلام)‏

خانواده یکی از کانون‌های ‌مهم‌ ایجاد آرامش و بستر تربیت انسان‌های فرهیخته و معرفی آنها به جامعه است. این خانواده شایسته است که انسان‌های شایسته را تربیت می‌کند. خانواده حضرت یعقوب نبی (علیه السلام) از جمله خانواده‌هایی است که دارای شایستگی‌های والای تربیتی است و بسیاری از پیامبران بزرگ الهی از آن خانواده برخاسته‌اند.