کپی شد

حج از نگاه دانشمندان مسلمان

حج یکی از واجبات الاهی است که در میان مسلمانان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علمای اسلامی به تبع قرآن وروایات، ارزش بالایی برای حج قائلند. مراجعه به کتب و نوشته های این بزرگان، اهمیت وجایگاه حج را در نظر آنها روشن می کند. یکی از علمای بزرگ شیعه شیخ صدوق (ره) می باشد؛ ایشان در کتاب « ثواب الاعمال و عقاب الاعمال»، سرفصلی را با عنوان «ثواب حج و عمره» گشوده و روایات فراوانی را در این زمینه نقل کرده است،[1] و سرفصل دیگری نیز با عنوان «مجازات شخصی که حج را ترک کرده» نیز در این کتاب موجود است که در یکی از روایات آن، چنین بیان شده است:

«اگر شخصی بدون آن که فقیر و مریض بوده و یا از ستمگری در هراس باشد، عمداً حج را ترک کند؛ مانند یهودیان و مسیحیان از دنیا خواهد رفت».[2][1]. شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 50-46، انتشارات شریف رضی، قم، 1364 هـ ش.

[2]. همان، ص 236.