کپی شد

حائض و نماز

نماز یومیه از تکلیف زن حائض خارج می شود و نمازهای یومیه ای که زن در حال حیض نخوانده قضا ندارد،[1] ولی زن در این ایام می تواند در جاى نماز رو به قبله بنشيند و مشغول ذكر شود.[2] [3]

همچنین زن حائض می تواند به طور ظاهری، در نماز جماعت حضور یابد؛ البته حضور ایشان نمی بایست مستلزم اموری مثل ورود در مسجد و … باشد که بر زن حائض حرام و یا مکروه است صرف شرکت در صف جماعت بدون این که نیت نماز جماعت بکند اشکالی ندارد.[1]. توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص267، م469.

[2]. در این صورت لازم است زن خود را از خون پاک نمايد و پنبه و دستمال را عوض كند و وضو بگيرد و اگر نمى تواند وضو بگيرد تيمّم نمايد.

[3]. امام خمینی، تحرير الوسيلة، ج ‏1، ص 56، م 16؛ توضيح المسائل مراجع، ج ‏1، ص  269، م  476.