کپی شد

جلو انداختن ایام حیض

زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد اگر چند روز پيش از عادت و همه روزهاى عادت و چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است.[1]

همچنین زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است.[2]

البته برخی از مراجع مانند آیات عظام خویی، تبریزی، صافی گلپایگانی، در خونی که قبل یا بعد از مدت حیض دیده می شود، شرط کرده اند که این خون صفات خون حیض را داشته باشد. ولی دیگر مراجع چنین شرطی را ندارند.[3]

بنابراین مکلف باید با توجه به فتوای مرجع تقلیدش وظیفۀ خود را مشخص کند.[1]. توضيح المسائل مراجع، ج ‏1، ص 274، م 481.

[2]. همان، ص 275، م 482.

[3]. مانندحضرات آیات امام خمینی (ره) و مکارم شیرازی.