searchicon

کپی شد

تجارب ادريس بن عبداللّه

زندگی ما انسان‌ها آن‌قدر طولانی نیست تا با آزمون و خطا بتوان آن را سپری کرد؛ لذا انسان‌های موفق با استفاده از تجربیات و نصایح دیگران، تلاش می‌کنند تا در زندگیشان با کمترین اشتباه روبه‌رو شوند. یکی از نکاتی که ادريس بن عبداللّه می‌توانست از آن بهره ببرد، گذشته پر از تجربیاتی بود که بستگان وی خصوصا برادرش نفس زکیه و شهید فخ در راه قیام داشتند. وی از خاندانی است که ظلم‌ستیزی و مبارزه با وجودشان عجین شده است؛ بر این اساس او در این مسیر تجربیات زیادی اندوخته و آن را در قیامش به کار بسته است.