کپی شد

بیرون بودن موی سر هنگام نماز

اگر خانمی در بین نماز متوجه شود که موهای او از چادر بیرون آمده، بنا بر نظر اکثر مراجع، باید آن را بلافاصله بپوشاند و نمازش صحیح است؛ به شرط آن­که پوشاندن زیاد طول نکشد. اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است.[1]

در این مورد بعضی از مراجع[2] نیز علاوه بر پوشاندن موی سر هنگام نماز می فرمایند: بنابر احتیاط واجب نماز را تمام کند و دوباره بخواند. و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است.[1]. توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 442، م 792.

[2]. آیت الله بهجت، توضیح المسائل، م 665؛ آیت الله وحید خراسانی، توضیح المسائل، م 798.