searchicon

کپی شد

بازی با پاسور بدون برد و باخت

در خصوص بازی کردن با پاسور (ورق بازی) بدون برد و باخت و برای سرگرمی با توجه به این که در بین برخی از جوانان عادی شده، مراجع عظام فرموده اند: بازى با ورق‏هایى كه عرفاً، آلات قمار محسوب مى‏شوند (پاسور)، مطلقا جائز نیست (چه با برد و باخت و چه بدون برد و باخت)، ولى بازى با ورق‏هایى كه عرفاً آلت قمار محسوب نمى‏شوند؛ مثل ورق هایی که نوعی بازی فكرى محض بدون شرط بندى بوده و متضمّن مفاهیم علمى و دینى باشند، جایز است یا ورق‏هایى كه با چیدن آنها به نحو خاصى، بعضى از شكل ها مثل موتور سیكلت یا ماشین و مانند آن ایجاد مى‏شود بدون شرط بندى اشكال ندارد.[1]

مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده اند: “بازى با ورق‏هایى كه عرفاً، آلات قمار محسوب مى‏شوند، مطلقاً جائز نیست، ولى بازى با ورق‏هایى كه عرفاً آلت قمار محسوب نمى‏شوند، بدون شرط بندى اشكال ندارد.

به طور كلى بازى با هر چیزى كه مكلّف تشخیص دهد از آلات قمار است و یا در آن شرط بندى شود، به هیچ وجه، جائز نیست و بازى با هر وسیله‏اى كه جزو آلات قمار به حساب نیاید، بدون شرط بندى، اشكال ندارد”.[2]

نظر مراجع به تفصیل به شرح زیر است:

دفتر حضرت آیت الله مقام معظم رهبری (مد ظله العالی):

پاسور عرفاً از آلات قمار محسوب می شود و بازی با آن مطلقاً حتی بدون شرط بندی حرام است.

دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

هر گاه آلات مذكور از آلت قمار خارج نشده باشد،‌ و در نزد تودۀ مردم محل به عنوان یك وسیله ورزشی یا تفریحی شناخته نشود،‌ بازی با آن بدون برد و باخت مالی نیز اشكال دارد.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت افاضاته) به این شرح است:

معیار در این كه چیزی‌‌، مانند ورق های بازی (پاسور)، آلت اختصاصی قمار است یا خیر، قضاوت عرف است، پس اگر در جامعه ای پاسور آلت اختصاصی قمار نباشد، بازی با آن بدون برد و باخت جایز خواهد بود.

[1] . امام خمینی ،استفتائات،ج 2،ص 10،س 22.

[2] . توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 962.