searchicon

کپی شد

اصول دین، نقاط مشترک بین ادیان الاهی

اصول دین (عقايد) در همه اديان الهی، سه نقطه مشترک دارند:

1. ايمان به خدا؛ که همان ايمان به توحيد و يگانگی و يكی بودن خدای متعال است. 2. ايمان آوردن به پيامبرانی كه از جانب خدا برای هدايت مردم آمده اند. 3. اعتقاد داشتن به روزی كه تمامی بشريت در آن روز به پاداش و جزای اعمال خود می رسند.

اگر فردی در دين حضرت مسيح (ع) يا حضرت موسی (ع)، و يا در تمامی اديان ديگر الهی تحقيق كند، می تواند به وضوح اين سه مورد را بيابد. حال به هر ميزان معتقدان به اديان الهی در توحيد و يگانگی خدا وارد شده و آن را برای خود تحليل نمايند و ويژگی ها و صفات پروردگار عالم را بهتر بشناسند، اين شناخت در رفتار و كردار ايشان خود را نمايان می كند. چنانچه انسان­هايی كه بت می پرستيدند، بر اساس نداشتن اين رشته اعتقادات بوده و پيامبران الهی نيز به خاطر شناخت بسيار زيادی كه از خدای متعال داشتند جان خود را در راه او به خطر می انداختند، طوری كه بسياری از ايشان برای ترويج دين الهی، جان شيرين خود را اهداء نمودند.

نتیجه این­که در حقيقت اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم، باید بگوييم اصول دین مشترک در همه ادیان الاهی عبارتند از: 1- توحيد 2- نبوت 3- معاد.