searchicon

کپی شد

استحباب روزه در روز دوشنبه و پنج شنبه

در روایات بسیاری آمده است كه آخرِ روز دوشنبه و پنج شنبه، اعمال انسان بر پیامبر اكرم (ص) و امامان (ع) عرضه می‏گردد؛ لذا مناسب است كه لحظه‏های آخر این دو روز، به حساب رسی كارها سپری گردد و توأم با استغفار باشد. سیره پیامبر (ص) این بود كه روزهای دوشنبه و پنج شنبه روزه می‏گرفت. به آن حضرت گفته شد این كار براى چیست؟ فرمود: زیرا اعمال در روز دوشنبه و پنجشنبه به آسمان بالا مى‏رود و دوست دارم كه عمل من در حالى كه روزه‏دار باشم بالا رود.[1]


[1]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 5، ص 329؛ سید ابن طاوس، محاسبة النفس، ص 19و 20، (ترجمه فارسی، ص 59- 60)، انتشارات مرتضوی.