searchicon

کپی شد

ازدواج و گشایش روزی

یکی از اهداف ازدواج رفع نیازهای جنسی است، و گرنه ازدواج هدف های مهم تری نیز دارد که در جای خودش به آنها پرداخته شده است.[1] اگر چه شرایط زمانه، ازدواج جوانان را بسیار سخت نموده، اما کسانی که به آداب اسلامی پایبند و معتقد باشند که گشایش تمام امور به دست خداوند است، می توانند با توکل بر خدا به روش و شیوه ائمه (ع) اقتدا کنند و در امور مادی به دور از تشریفات با یک مراسم ساده و کم ترین امکانات، زندگی مشترک را شروع کنند، که اگر چنین کنند خداوند خود وعده داده که از فضل خود آنها را به بی نیازی  می رساند. چنان که در قرآن می فرماید: “عَزب هايتان (افراد مجرد) را و غلامان و كنيزان خود را كه شايستگی ازدواج دارند، همسر بدهيد. اگر بينوا باشند خدا به كرم خود توانگرشان خواهد ساخت، كه خدا گشايش‏ دهنده و دانا است.[2] بنابر این بهترین راهی که برای جوانان پیشنهاد می شود تا به گناه نیفتند راحت گرفتن مسئله ازدواج است. انسان اگر بخواهد در ابتدای جوانی تمام امکانات یک زندگی را داشته باشد، در نهایت تشریفات مراسم عروسی برگزار کند، درآمد ماهیانۀ بالایی داشته باشد و … بايد بداند كه نه امروزه و نه در گذشته غیر از تعداد اندکی، برای عموم مردم چنین چیزی امکان نداشته است، بلکه عموماً جوانان پس از رسیدن به بلوغ سنی و فکری اقدام به ازدواج می کردند، سپس مشغول کار و تلاش می شدند و با کار و تلاش و به لطف و عنایت خدا به مرور زمان صاحب شغل، منزل و … می شدند.

 


[1]. ر.ک: فلسفه ازدواج در اسلام، 1300 (سایت اسلام کوئست: 1283).

[2]. نور، 32.