searchicon

کپی شد

ازدواج دائم و موقت در رمضان

برای روشن شدن این موضوع توجه به چند مورد خالی از لطف نیست:

1. اصل ازدواج موقت ؛ مانند ازدواج دائم از نظر شیعه، جایز است و حکم آن، حکم ازدواج دائم است، مگر برخی استثناءات، مانند ارث نبردن از شوهر و … .

2. شرایطی که برای ازدواج ذکر شده است، زمان خاص در آن نیامده است، البته برخی از علما برای اجرای عقد در زمان های خاص کراهت قائل اند.

3. آن چه که در روز ماه رمضان ممنوع است، نزدیکی (جماع) با همسر، برای شخص روزه دار است، نه خواندن عقد.

4. نتیجه این که انسان می تواند در ماه مبارک رمضان ازدواج کند – چه دائم و چه غیر دائم- ؛ یعنی اجرای عقد می تواند در روز باشد، اما نزدیکی (برای روزه دار) فقط شب ها بعد از افطار تا هنگام اذان صبح، به مقداری که وقت برای انجام غسل، یا تیمم – در صورت عدم دسترسی به آب یا محذور استفاده از آن- داشته باشند.[1]


[1]. نک: کتاب القضاء (گلپایگانی)، ج 2، ص 99؛ تلخیص المرام فی معرفة الاحکام، ص 183؛ تحریرالوسیلة، ج 1، ص 256؛ اللمعة الدمشقیة، فی فقه الامامیة، ص 182.