searchicon

کپی شد

ارث بردن زن از عرصه (زمین)

در این مورد بین فقهاء اختلاف است[1]، عده ای قائل اند که زن از عرصه (زمین) ارث نمی برد، اما نظر آیت الله خامنه ای این است که زن اگر چه از اصل زمین ارث نمی برد، ولی از قیمت آن ارث می برد. در این زمینه سؤال همراه با جواب آن از دفتر معظم له ارایه می شود.

س: در باب ارث زوجه از قيمت زمين دو فتوى بين فقهاى عظام وجود دارد و شنيده‌ايم كه نظر مبارك حضرت عالى اين است كه زوجه از قيمت زمين ارث مى‌برد. خواهشمند است بفرماييد آيا در اين مسأله بين اين كه زوجه از ميّت، صاحب فرزند باشد يا خير تفاوتى وجود دارد؟

ج) زوجه خواه داراى فرزند از شوهرش باشد يا نباشد از قيمت زمين خواه زمين خانه يا مغازه يا زمين باغ يا مزرعه باشد ارث مى‌برد.[2] امروزه این فتوا در محاکم قضایی مبنای عمل است.[3]

 


[1]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2 ،ص 898 .

[2]. ارث زن از قيمت زمين.

[3]. سایت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.