searchicon

کپی شد

اتفاقات شاخص واقعه طوفان نوح (علیه السلام)

در جریان طوفان نوح (علیه السلام) اتفاقات متعددی رخ داده که برخی از آنها شاخص تر از بعضی دیگر است. در این گفتار به صورت فهرست وار به برخی از آنها اشاره می شود:
1. ساختن کشتی عظیمی که قادر باشد مجموعه ای بزرگ را به همراه آذوقه کافی، در بر گیرد و مدتی طولانی در تلاطم آب های خروشان دوام بیاورد. به طور قطع ساخت این کشتی بنا بر نص صریح قرآن با نظارت خداوند متعال بوده است.
2. جمع شدن انسان و حیوانات مختلف بنا بر اراده خداوند متعال در یک مکان.
3. جوشش، خروج و فوران آب از زمین و بارش باران شدید از آسمان برای تحقق عذاب الهی.
4. لجاجت و عناد فرزند نوح (کنعان) با فرمان پدر و پناه بردن او به کوه برای در امان ماندن از طوفان.
البته موارد دیگری از اتفاقات نیز رخ داده، که به دلیل شاخص نبودن و رعایت اختصار، از بیان آنها صرف نظر می شود.