searchicon

کپی شد

آثار و اقدامات حضرت عیسی (علیه السّلام)‏

حضرت عیسی (علیه السلام) که از پیامبران بزرگ و اولو العزم خداوند و صاحب شریعت می‌باشد، از جمله شخصیت‌هایی است که با شناخت جامع خود از زمان و مکان و درک موقعیت حساس خویش، اقدامات تاریخی را انجام داد و خدمات بسیاری به بشریت نمود. اموری؛ از قبیل هدایت مردم به حق، انجام بعضی از معجزات در جهت سوق دادن آحاد مردم به سوی خداوند، سفرهای متعدد به مناطق مختلف برای موعظه مردم، آوردن کتاب آسمانی انجیل، انجام مناظرات علمی با مخالفان، پاسخ گویی به پرسش‌ها، و تربیت حواریون، از جمله اقدامات آن حضرت است که باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد.