searchicon

کپی شد

آثار و اقدامات اجتماعی آیت الله کوهستانی

آیت الله کوهستانی در طول حیات بابرکت خویش، آثار و اقدامات اجتماعی مثبت و متعددی نسبت به همه مراجعان؛ به ویژه مردم مازندران و هزارجریب[1] داشت. ایشان در مسائل قضایی و حقوقی و ایجاد سازش بین مردم، بسیار موفق و دارای نفوذ فوق العاده بود. خانه ایشان مرجع تظلم و پناهگاهی برای مردم بود. در بسیاری از روزها از گوشه و کنار استان، مؤمنان به منظور رسیدگی به اختلاف و نزاع‌ها و شکایت‌‌ها به حضورش می‌رسیدند و ایشان، دشوارترین موارد اختلاف را با قدرت معنوی، بیان گرم و پر از مهر، موعظه و بیان احکام اسلامی پایان می‌داد.[2]

از دیگر اقدامات اجتماعی ایشان می‌توان این موارد را نام برد: احداث مسجد در مناطقی که مسجد نداشت؛[3] تبدیل سینما به مسجد؛[4] تهیه لیستی از نیازمندان و فقرا -اعم از سادات و غیر سادات- و کمک به آنها؛[5] و حمایت فکری و مالی از انجمن جوانان مسلمان بهشهر.[6]

 

[1]. اسدالله عمادی گفته است: «امروزه، فقط به بخش‌هایی از جنوب شهرستانِ نکا، «هزار جریب» گفته می‌شود»، ولی در گذشته: «هزارجریب… حدود آن از مناطق کوهستانی سوادکوه شروع می‌شد و تا مرز گلستان امروزی خاتمه می‌یافت». سایت ویکی پدیا، «بخش هزار جریب».

[2]. کوهستانی، عبدالکریم، بر قله پارسایی، ص 165.

[3]. همان، ص 181.

[4]. همان، ص 182.

[5]. همان، ص 162.

[6]. همان، ص 175 و 176.