searchicon

کپی شد

آثار علمی ابن تیمیه

ابن تیمیه در سراسر عمر خود جز به‌ بحث‌ و مطالعه‌ و تصنیف‌ و مبارزه‌ به‌ کاری‌ دیگر نپرداخت.[1] او‌ هیچ‌گاه‌ از نوشتن‌ و تصنیف‌ فارغ‌ نبود، حتی‌ در زندان‌ همواره‌ به‌ نوشتن‌ اشتغال‌ داشت‌ و نیز بسیار سریع‌ می‌نوشت‌.

ابن شاکر شمار مصنفات‌ او را تا ۳۰۰ جلد نوشته‌ و فهرست‌ آثار او را در فوات‌ الوفیات آورده‌ و افزوده‌ است‌ که‌ فتاوای‌ وی‌ را که‌ در مدت‌ ۷ سال‌ اقامتش‌ در مصر صادر کرده‌ بود، در بیش‌ از ۳۰ مجلد گرد آورده‌اند.[2]

وی هم‌چنین مقالات و نامه‌های بسیاری را با استفاده از زغال در زندان به رشته تحریر درآورد.[3]

 

[1]. عسقلانی‌، ابن حجر، الدرر الکامنة، به‌ کوشش:‌ عبدالمعید خان، محمد، ج ۱، ص ۱۶۲‌‌.

[2]. ابن شاکر، محمد بن شاکر، فوات‌ الوفیات‌، ج ۱، ص ۷۷ – ۸۲‌؛ سایت ویکی فقه.

[3]. اصلاحی، عبدالعظیم، مفاهیم اقتصادی در اندیشه ابن‌ تیمیه، از کتاب عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان، ترجمه: شیبانی، احمد، ص ۲۱۵.